Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Science-fiction”

Science-fiction – Obraz sveta sa opiera o znalosti súčasnej vedy a techniky a o predpoklady jej vývoja.

Bod klamu

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 2001 vo vydavateľstve Pocket book.

1985

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 1978 vo vydavateľstve Hutchinson.

Necronomicon

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v vydavateľstve Cad press v roku 1988.

Podivný případ doktora Jekylla a pána Hyda

Kniha bola po prvýkrát publikovaná vo vydavateľstve Longmans, Green and company v roku 1886. Na motívy knihy bolo natočených niekoľko rovnomenných filmov.

1Q84 (Kniha 3)

Kniha bola po prvýkrát publikovaná ako trilógia vo vydavateľstve Shinchosha. Prvá a druhá kniha boli publikované samostatne, ale v rovnakom dátume - 29.5.2009. Tretia kniha bola publikovaná neskôr - 16.4.2010. Všetky časti sa v roku 2011 dočkali anglického prekladu.

Tři minuty věčnosti

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 1983 vo vydavateľstve Das neue Berlin.

Posledné dni Paríža

Kniha bola po prvýkrát publikovaná vo vydavateľstve XO v roku 2009.

Malý princ

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 1943 vo vydavateľstve Gallimard. Neskôr bola preložená do viac ako 250-ich jazykov.

Dvanástka

Kniha bola po prvýkrát vydaná v roku 2012 vo vydavateľstve Ballantine books. Ide o druhú časť trilógie s názvom The passage. Tretia čast s názvom The City of Mirrors by mala byť pravdepodobne publikovaná až v roku 2014.