Autori Lukáš Babka - Literárny kútik

Český slavista, riaditeľ Slovanskej knižnice, ktorá je samostatnou časťou Národnej knižnice Českej republiky, narodený v roku 1977. Známy je napríklad knihou Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky.

  1. Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky