Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Lukáš Babka”

Český slavista, riaditeľ Slovanskej knižnice, ktorá je samostatnou časťou Národnej knižnice Českej republiky, narodený v roku 1977. Známy je napríklad knihou Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky.