Autori Vojtech Breza - Literárny kútik

Okrem toho, že autor je nositeľom titulu JUDr. sa doposiaľ bližšie informácie nepodarilo zistiť…

  1. Tlačiarne na Slovensku (1477-1996)