Žánre AAA - Literárny kútik

AAA – Edice anglo-amerických autorů, edícia vydavateľstva Argo, vychádza od roku 1994, jedná sa o romány a poviedky anglicky píšucich autorov a autoriek z USA, Veľkej Británie, Kanady a Austrálie.

  1. Další dálniční atrakce
  2. A uzřela oslice anděla
  3. V žabím pyžamu
  4. Zátiší s Datlem