Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Jubileum”

Edícia Jubileum – Edícia Východoslovenského vydavateľstva, v ktorej boli publikované knihy zaoberajúce sa budovaním strojárenských podnikov prevažne na východnom Slovensku. V edícii boli vydané tituly ako 25 a 35 rokov národného podniku Vihorlat Snina, 25 inžinierskych stavieb Košice, Bukóza – Národný podnik Vranov nad Topľou a mnohé iné…

35 rokov Národného podniku Vihorlat Snina (1951-1986)

Kniha bola publikovaná po prvýkrát v roku 1986 vo vydavateľstve Východoslovenské vydavateľstvo. Publikáciu spracovali Ing. Ján Benko, Ing. Jozef Gerboc, Ing. Ján Janočko a kolektív (Ing. Félix Brečka, Ing. Štefan Dzan, Jaroslav Focko, František Hríbik, Ing. Peter Huľo, Ing. Štefan Kandalík, Ing. Karol Komár, Ing. Fedor Lazor a Ing. Fedor Moroz)

25 rokov Národného podniku Vihorlat Snina (1951-1976)

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 1976 vo Východoslovenskom vydavateľstve. Publikáciu spracoval kolektív zamestnancov (Ing. Ján Benko, Vojtech Klekner, Ľudovít Kráľ, Ing. Michal Mindoš, Ján Pavlík, Jozef Timko) pod vedením Emila Andráška.