Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Karol Hodinár”

Slovenský spisovateľ zaoberajúci sa osvetou v oblasti informačných technológií. Známe sú napríklad jeho príručky Skôr ako zapneme počítač alebo Začíname pracovať s počítačom.