Autori Sigmund Freud - Literárny kútik

Vlastným menom Sigismund Schlomo Freud, rakúsky psychiater a zakladateľ psychoanalýzy, narodený 6.5.1856. Je autorom veľkého množstva psychoanalytickej literatúry. Zomrel 23.9.1939.

  1. Psychoanalytické chorobopisy
  2. O láske a sne
  3. Spomienka z detstva Leonarda da Vinci
  4. Umenie a psychoanalýza
  5. Psychopatológia každodenného života (O zabúdaní, prerieknutí, prechmate, povere a omyle)
  6. Mojžiš a monoteizmus
  7. Myšlienky a úvahy
  8. Podoby psychoanalýzy