Autori Ján Hlavinka - Literárny kútik

Slovenský historik zaoberajúci sa najmä židovskou tématikou….

  1. Dejiny židovskej komunity v Humennom