Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Ján Hlavinka”

Slovenský historik zaoberajúci sa najmä židovskou tématikou….

Dejiny židovskej komunity v Humennom

Táto bilingválna kniha bola publikovaná po prvýkrát v roku 2013 vo vydavateľstve Adin. Bola vydaná v rámci realizácie projektu: Cesta integrácie židovskej komunity v Humennom.