Žánre Class - Literárny kútik

Edice Class – Edícia vydavateľstva BB art vychádzajúca od roku 2005, ktorej obsahom je prevažne detektívna literatúra…

  1. Dexter v temnotách (Hříšníci nebudou míti klidu…)
  2. Drasticky dojemný Dexter
  3. Drasticky děsivý Dexter