Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/html/diera.sk/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 666

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/html/diera.sk/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 671

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/html/diera.sk/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 684

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/html/diera.sk/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 689

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/html/diera.sk/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 694
Vitajte ! - Literárny kútik

Vitajte !

 

Kniha je vo svojej najhlbšej podstate prejavom myšlienky alebo súboru myšlienok uchovaných na základe písma. Patrí jej zvláštne miesto medzi umeleckými dielami, pretože okrem slovesného obsahu disponuje i špecifickou výtvarnou formou, ktorá býva definovaná výslednicou účelu a zmyslom pre krásu. Kniha je okrem toho často vnímaná ako predmet záujmu mnohých zberateľov.

Bibliofília (z gréckych slov biblos – kniha a filia – náklonnosť) je termínom vyjadrujúcim lásku ku krásnym a často vzácnym knihám a ich zbieranie. Poznáme dva druhy bibliofilov. Prvý typ sa zaujíma o obsahovú náplň knihy, ten druhý sa zaujíma o jej vizuálnu stránku. Pravý zmysel bibliofílie spočíva vo vyváženosti vonkajšej hodnoty knihy s hodnotou obsahovou. Je nemožné všímať si iba vonkajšiu stránku knihy a ignorovať jej obsah a taktiež nie je možné naplno si vychutnávať obsah z nejakým spôsobom poškodenej knihy.

Zbieranie kníh je záležitosťou veľmi rozmanitou. Zbierať je možné tak staré knihy, ako knihy nové. Zberatelia posudzujú knihy z rôznych hľadísk – niekomu zvlášť záleží na dobrom papieri, inému na grafickej, či typografickej úprave, ďalší sa sústredí na zbieranie zdobených knižných väzieb a podobne. Zvláštností, ktoré priťahujú zberateľov kníh je mnoho. Je však potrebné zdôrazniť, že knihu je nutné stále vnímať ako organický celok.

Vo všeobecnosti sú prvé vydania kníh pre zberateľa príťažlivejšie, ako ich neskoršie vydania. Existujú zberatelia, ktorí zbierajú knihy kuriózne a vzácne. Niekedy je možné za vzácnosť považovať malý výrobný náklad, respektíve knihy z nejakého dôvodu stiahnuté z predaja. V minulosti boli niektoré knihy štátnou mocou zakazované a práve to bolo impulzom pre úzky okruh zberateľov k ich zbieraniu. Kniha podpísaná autorom alebo výtvarníkom je pochopiteľne cennejšia ako kniha nepodpísaná. Príťažlivé pre zberateľa sú aj číslované edície. Vo všeobecnosti platí, že čím je číslo výtlačku nižšie, tým je kniha vzácnejšia. Číslovanie býva uskutočňované strojovo, ale v niektorých prípadoch i ručne. Je pochopiteľné, že ručne číslovaná kniha s označením 1 sa v rukách zberateľa stáva malým pokladom.

Na zbieranie kníh sa je možné dívať ako na určitý dlhodobý proces pozostávajúci z vyhľadávania, lokalizovania, získavania, organizovania, katalogizovania, vystavovania, skladovania a udržiavania kníh, ktoré sú z pohľadu zberateľa zaujímavé. Komu sa už v detskom veku podarilo pri počúvaní čítaných príbehov objaviť magickú silu fantázie, ten nemá problém pochopiť vzťah čitateľa k dobrej knihe – lásku k čítaniu, obdiv k autorovi, či vytváranie kolekcie kníh blízkej záujmom zberateľa.

Pozornejší čitateľ vníma skutočnosť, že niektoré knihy obsahujú určité spoločné črty na základe ktorých je ich možné radiť do rôznych kategórií. Na základe toho je možné spoznávať jednotlivé literárne žánre, zaujímať sa o produkciu určitých vydavateľstiev a objavovať rôzne knižné edície. Knižnica obsahujúca zaujímavé tituly zasadená do vhodného prostredia pôsobí príjemným estetickým dojmom a zároveň, ako špecifická dekorácia, zvláštnym spôsobom dotvára životný priestor čitateľa.

Každý človek je výnimočný, každému sa páči niečo iné, každý má iný vkus. Veľa v živote čitateľa závisí od výberu knihy. Čítanie dobrej knihy by malo byť povznesením, naplnením i obohatením čitateľovej vnímavej duše a neopakovateľným zážitkom zároveň. A práve ľuďom, ktorí radi čítajú a zbierajú zaujímavé knihy je určený Literárny kútik. Je to akýsi virtuálny čitateľský denník obsahujúci krátke zhrnutia, či recenzie prečítaných kníh. Jeho obsah je jedinečný, nakoľko je vytváraný na základe dojmov nasledujúcich bezprostredne po prečítaní konkrétnej knihy. Jednotlivé obsahy nie sú odnikiaľ skopírované a taktiež nejde o texty opísané z obálok kníh. Literárny kútik predstavuje určitý prehľad či databázu kníh, ktoré sa čítajú a čitatelia sa k ich čítaniu radi vracajú.