Diera – Literárny kútik

 

Pre mňa osobne predstavuje Diera – Literárny kútik akýsi online čitateľský denník. Ihneď po prečítaní nejakej knihy si k nej napíšem krátku recenziu. Takýmto spôsobom si môžem kedykoľvek pripomenúť, o čom bola konkrétna kniha. Navyše Diera – Literárny kútik ponúka funkčnosť, na základe ktorej je možné radiť knihy podľa ich autorov alebo žánru, edície, či série do ktorých logicky patria. Aj vďaka tomu táto stránka naberá charakter akejsi knižnej databázy.

Termín Bibliofilia by sa dal definovať ako záujem o knihy a láska k nim. Poznáme dva druhy bibliofilov. Prvý typ bibliofila sa zaujíma o obsahovú náplň knihy, ten druhý sa zaujíma o jej vizuálnu stránku. Pravý zmysel bibliografie spočíva vo vyváženosti vonkajšej hodnoty knihy s hodnotou obsahovou. Je nemožné všímať si iba vonkajšiu stránku knihy a ignorovať jej obsah a taktiež nie je možné vychutnávať si obsah z nejakým spôsobom poškodenej knihy.

Kniha je vo svojej najhlbšej podstate sama o sebe prejavom určitej myšlienky alebo súboru myšlienok uchovaných za pomoci písma. Patrí jej zvláštne miesto medzi umeleckými dielami, pretože okrem slovesného obsahu disponuje i špecifickou výtvarnou formou, ktorá je daná výslednicou účelu a zmyslom pre krásu. Aj kvôli tomu je kniha predmetom zberateľského záujmu mnohých zberateľov.

Čítam a zhromažďujem dobré knihy. Veľa záleží na výbere knihy. Každý človek je výnimočný, každému sa páči niečo iné, každý má iný vkus. Čítanie dobrej knihy je pre mňa naplnením, povznesením a obohatením zároveň. Rád skúmam jednotlivé príbehy a zamýšľam sa nad tým, čo viedlo autorov k ich napísaniu. Práve takto alebo podobne premýšľajúcim ľuďom je venovaný Diera – Literárny kútik.

Spoločnými silami. Každá napísaná recenzia má šancu dostať hodnotenie alebo komentár od niekoho z návštevníkov stránky. Ak by ste mali záujem spolupracovať pri vytváraní alebo dotváraní tejto lokality, zaregistrujte sa. Začať môžete napríklad kliknutím na stránku príspevkov. Pozor! Pri písaní článkov dodržiavajte pravidlá.

Diera - Literárny kútik

DieraLiterárny kútik na FACEBOOKU