Autori Juraj Pálka - Literárny kútik

Slovenský lekár – kardiológ a filatelista v jednej osobe, známy filatelistickými publikáciami s tematikou najmä predznámkového obdobia.

  1. Doteraz neznáme predznámkové poštové pečiatky Uhorska
  2. Pošta Františka II. Rákócziho v rokoch 1703 – 1711