Autori Emanuel Dolinka - Diera - Literárny kútik

Slovenský vedecký pracovník, známy napríklad ako zostavovateľ zborníka Almanach východného Slovenska 1848-1948.

  1. Almanach východného Slovenska 1848-1948