Autori Josef Čermák - Literárny kútik

Český spisovateľ, známy napríklad knihou Slovník latinských citátov, ktorý publikoval spolu so svojou dcérou Kristinou Čermákovou.

  1. Slovník latinských citátov (4328 citátov so slovenským prekladom a výkladom)