Autori Gabriel Hoffmann - Literárny kútik

Slovenský lekár a autor mnohých článkov a publikácií týkajúcich sa židovstva a katolíckej cirkvi na Slovensku. Jeho najznámejším dielom je Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov, ktoré napísal spolu s bratom Ladislavom Hoffmannom.

  1. Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch