Autori Igor Thurzo - Literárny kútik

Slovenský architekt, fotograf a dokumentarista, narodený 15.8.1933, od mladosti obdivoval a študoval ľudovú architektúru a celý svoj život zasvätil jej ochrane. Svoje výskumy publikoval v rôznych odborných časopisoch. Vydal aj jedinú knižnú publikáciu pod názvom Ľudová architektúra na Slovensku. Zomrel 17.2.2014.

  1. Ľudová architektúra na Slovensku