Autori Dušan Mikolaj - Literárny kútik

Slovenský redaktor, publicista a esejista, narodený 14.3.1943. Bol redaktorom denníkov Smena, Smer a Nový deň, mesačníka Slovensko, ako aj časopisov Dotyky a Národná osveta. Debutoval poviedkami v rôznych zborníkoch, známy je taktiež knihou poviedok s názvom Medová baba.

  1. Medová baba