Autori Winston Churchill - Literárny kútik

Anglický politik, spisovateľ, historik, žurnalista a voja, celým menom Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, narodený 30.11.1874. Čo sa týka jeho pôsobiska v svetovej literatúre, tak písal pod menom Winston S. Churchill. Písal hlavne autobiografické práce, práce týkajúce sa jeho rodiny a historické faktografické diela. Zomrel 24.1.1965 vo veku 91 rokov.

  1. Druhá světová válka – VI. Díl – Triumf a tragédie
  2. Druhá světová válka – V. Díl – Kruh se uzavírá
  3. Druhá světová válka – IV. Díl – Karta se obrací
  4. Druhá světová válka – III. Díl – Velká aliance
  5. Druhá světová válka – II. Díl – Jejich najskvělejší hodina
  6. Druhá světová válka – I. Díl – Blížící se bouře