Autori František Benčat - Literárny kútik

Slovenský vedec a publicista, narodený 18.9.1929, pôsobil ako predseda Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a podpredseda Československej botanickej spoločnosti pri Československej akadémii vied. Vo svete literatúry je známy predovšetkým dielom Atlas rozšírenia cudzokrajných drevín na Slovensku a rajonizácia ich pestovania, napísal aj množstvo kratších prác ako napríklad Prírodné rezervácie na Slovensku. Zomrel 19.1.2010 vo veku 80 rokov.

  1. Prírodné rezervácie na Slovensku