Autori Daniel Mikula - Literárny kútik

Slovenský rímskokatolícky kňaz, narodený 13.1.1968, autor knihy Dlhé nad Cirochou (Obec – Farnosť), ktorú pôvodne napísal ako diplomovú prácu.

  1. Dlhé nad Cirochou (Obec – Farnosť)