Autori Ladislav Zabo - Literárny kútik

Slovenský právnik a v rokoch 1947-1949 tajomník kancelárie Slovakotouru, cestovnej informačnej služby pri ONV Snina.

  1. Snina – Nádherný kút našej vlasti