Autori Ján Stanislav - Literárny kútik

Slovenský jazykovedec narodený 12.1.1904, medzi jeho najvýznamnejšie a stále vydávané práce patria napríklad dva diely knihy Slovenský juh v stredoveku alebo Odkryté mená slovenských miest a dedín. Zomrel 29.7.1977.

  1. Odkryté mená slovenských miest a dedín