Autori Milan Belej - Literárny kútik

Prakticky okrem faktu, že tento autor spolupracoval na zostavení knihy Dejiny židovskej komunity v Humennom, o ňom nemáme žiadne ďalšie informácie.

  1. Dejiny židovskej komunity v Humennom