Autori Jiří Hanák - Literárny kútik

Český novinár, narodený 27.2.1938, vo svete kníh známy ako zostavovateľ poviedkovej zbierky Pokoj č.13.

  1. Pokoj č.13