Autori Mark Alpert - Diera - Literárny kútik

Americký autor, ktorý debutoval knihou Final theory (Teória konca), čo je zatiaľ prakticky jeho jediná kniha, ktorá bola vydaná aj u nás.

  1. Teória konca