Autori Martin Rusnák - Literárny kútik

Slovenský keramikár, ilustrátor a zberateľ pohľadníc a písomností Oravy, známy predovšetkým knihou Pomenovanie slovenských obcí v rokoch 1867-1920.

  1. Pomenovanie slovenských obcí v rokoch 1867-1920