Autori Jozef Škultéty - Literárny kútik

Slovenský spisovateľ, literárny kritik, historik, jazykovedec, publicista a prekladateľ, narodený 25.11.1853. Medzi jeho významné diela patrili napríklad O Slovákoch, Stodvadsaťpäť rokov zo slovenského života, či Cudzie slová v slovenčine. Zomrel 19.01.1948 vo veku 94 rokov. Je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine.

  1. Prvé národné zhromaždenia v Turčianskom Svätom Martine