Autori Michael Briggs - Literárny kútik

Britský autor prevažne filatelistickej literatúry, známy knihou Focus on – Stamps (Známky).

  1. Známky