Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Michal Havriľák”

Slovenský spisovateľ, autor knihy Tak sme žili.

Letecké príhody

Kniha bola po prvýkrát publikovaná vo vlastnom náklade 150 kusov v roku 2010. Jazyková korektúra Mgr. Agnesa Grecová, sadzba a tlač Dušan Paško.

Tak sme žili

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 2014 vo vydavateľstve WM.