Autori Eve Ensler - Literárny kútik

Americká spisovateľka, scenáristka a bojovníčka za práva žien, narodená 25.5.1953. U nás známa prakticky iba dvoma knihami The vagina monologues (Vagína monológy) a The good body (Vhodné telo).

  1. (V)Hodné tělo
  2. Vagína monology