Autori Jaromír Jindra - Literárny kútik

Český spisovateľ, narodený 29.10.1949, autor viacerých publikácií týkajúcich sa zbierania zápalkových nálepok.

  1. Průvodce začínajícího filumenisty