Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Lionel Kernerman”

England

Password (Anglický výkladový slovník so slovenskými ekvivalentmi)

Jedná sa o nové farebné vydanie anglického výkladového slovníka, ktorý po prvýkrát vyšiel v roku 1985 vo vydavateľstve W and R chambers. V roku 1999 prešiel revíziou a doplnením. Od tohto roku ho vydáva vydavateľstvo Password publishers.