Autori Alexander Canduci - Literárny kútik

Austrálsky autor, narodený v roku 1968, známy napríklad knihou Greatest lies in history (Najväčšie lži v dejinách).

  1. Najväčšie lži v dejinách (Prekrúcanie, zavádzanie, zvaľovanie viny na druhých a oficiálne kamufláže, ktoré formovali tento svet)