Autori Kristina Čermáková - Literárny kútik

Česká spisovateľka, dcéra spisovateľa Josefa Čermáka.

  1. Slovník latinských citátov (4328 citátov so slovenským prekladom a výkladom)