Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Postavy a udalosti”

Edícia Postavy a udalosti – V edícii vychádzajú faktografické diela vydávané s spolupráci vydavateľstva Mladé letá a SPN (Slovenské pedagogické nakladateľstvo). Knihy pojednávajú o spoločenských pomeroch v minulosti alebo súčasnej spoločnosti…