Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Otakar Nehera”

Český fotograf narodený 25.10.1917, patril po boku Martina Martinčeka a Karola Kallaya k priekopníkom modernej fotografie. Fotil prevažne prírodné motívy, ale bol taktiež vychýreným pohybovým fotografom – fotil napríklad vystúpenia SĽUKu. Súbory fotografií vydával aj knižne, známa je napríklad jeho kniha s názvom Východné Slovensko, ktorá bola publikovaná vo viacerých vydaniach. Zomrel 23.10.2009.

Východné Slovensko

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 1973 vo vydavateľstve Osveta.