Autori Karen Armstrong - Literárny kútik

Anglická autorka, narodená 14.11.1974, ktorej literárna tvorba je zameraná predovšetkým na históriu a porovnávanie náboženstiev. U nás je známa napríklad knihou A short history of myth (Dejiny mýtov).

  1. Dejiny mýtov