Autori Belo Polla - Literárny kútik

Slovenský historik, archeológ a archivár, narodený 12.4.1917, publikoval najmä vedecké články v mnohých odborných časopisoch a zborníkoch. Je známy predovšetkým ako spoluautor knihy Východoslovenské hrady a kaštiele. Zomrel 16.8.2000.

  1. Východoslovenské hrady a kaštiele