Autori William Golding - Literárny kútik

Celým menom Sir William Gerald Golding, narodený 19.9.1911 bol anglický spisovateľ, ktorý sa preslávil knihou Lord of the flies (Boh múch). Zomrel 19.6.1993 na zástavu srdca.

  1. Boh múch