Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Factography”

Factography – Diela, v ktorých literárne, fiktívne fakty sú v pozadí za dokumentárnymi, konkrétnymi faktami.

Kahlo

Kniha bola po prvýkrát publikovaná vo vydavateľstve Confidental Concepts v roku 2013.

Krátky slovník nárečia slovenského – Sotáckeho zo Sniny

Kniha bola publikovaná po prvýkrát v roku 2000 vo vydavateľstve Print-Servis s finančnou podporou Združenia literátov Svojpomoc a Ivana Hudeca ako 22. diel edície Krátkych slovníkov základných slovenských nárečí Slovenskej krajiny a jej okolia.

Tlačiarne na Slovensku (1477-1996)

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 1997 Zväzom polygrafie na Slovensku v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Maticou slovenskou.

Stopy Prvej svetovej vojny – Humenné 1914

Kniha bola po prvýkrát publikovaná vo vydavateľstve Redos v roku 2009. Publikáciu zostavili Martin Drobňák, Matúš Korba a Radoslav Turík z Klubu vojenskej histórie Beskydy.