Autori Ken Dean - Diera - Literárny kútik

O tomto autorovi žiaľ nemáme žiadne bližšie informácie okrem toho, že bol autorom obrázkového sprievodcu skupiny Queen.

  1. Queen (Nový obrazový dokument)