Autori Salvador Dalí - Literárny kútik

Celým menom Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, 1st Marqués de Dalí de Pubol, španielsky surrealistický maliar, narodený 11.5.1904. Počas svojho života napísal niekoľko autobiografií. U nás boli vydané dve The secret life of Salvador Dalí (Tajný život Salvadora Dalího) a Diary of a genius (Géniov denník). Zomrel 23.1.1989.

  1. Géniov denník
  2. Tajný život Salvadora Dalího
  3. Skryté tváre