Autori Peter Uličný - Diera - Literárny kútik

Slovakia

  1. Marián Varga (O cestách, ktoré nevedú do Ríma)