Autori Andrew Doe - Literárny kútik

O tomto autorovi vieme iba toľko, že napísal knihu o skupine The Doors, ktorá bola publikovaná v edícii In their own words (Ich vlastnými slovami).

  1. Doors