Žánre Spomienka na časy minulé - Literárny kútik

Spomienka na časy minulé – Séria chronologicky usporiadaných kníh, prostredníctvom ktorých ich autor – Juraj Šebo rozpráva, aká bola ktorá dekáda od vzniku socializmu, až po jeho zánik.

  1. Vojnové 40. roky
  2. Turbo Milénium
  3. Slobodné 90. roky
  4. Reálne 80. roky
  5. Normálne 70. roky
  6. Zlaté 60. roky
  7. Budovateľské 50. roky