Autori Juraj Guzej - Literárny kútik

Slovenský historik a etnograf, narodený 6.9.1937, je autorom mnohých vlastivedných prác venovaných bývalému okresu Humenné, napríklad Humenné a okolie alebo Ubľa v zrkadle stáročí.

  1. Osobnosti Humenného a okolia
  2. Humenné a okolie