Autori Lloyd Alexander - Literárny kútik

Celým menom Lloyd Chudley Alexander, americký spisovateľ, narodený 30.1.1924, písal predovšetkým fantasy pre deti. U nás je známy svojou fantasy kvintológiou The Chronicles of Prydain (Kroniky Prydainie). Zomrel 17.5.2007.

  1. Kroniky Prydainie I. – Kniha troch