Autori Will Durant - Literárny kútik

Celým menom William James Durant, americký spisovateľ, historik a filozof, narodený 5.11.1885. Známy je predovšetkým knihou The story of philosophy (Príbeh filozofie) a taktiež The story of civilization – deväťzväzkové dielo, ktoré napísal spolu s manželkou Ariel. Zomrel v úctyhodnom veku 96 rokov 7.11.1981.

  1. Will Durant: Příběh filozofie (Životy a myšlenky největších světových filozofů od Platona po Santayanu)