Autori Juraj Žudel - Literárny kútik

Slovenský popredný znalec archívnej teórie, narodený 9.1.1929, ktorý počas svojej viac ako päťdesiat rokov trvajúcej vedeckej aktivity publikoval štyri knižné monografie a takmer deväťdesiat vedeckých štúdií, samostatných máp, odborných prác a vedecko-populárnych statí. Možno tvrdiť, že historická geografia na Slovensku získala status plnohodnotnej vedeckej disciplíny práve jeho zásluhou. Zomrel 18.12.2009.

  1. Stolice na Slovensku