Autori Martin Lacko - Literárny kútik

Slovenský historik, narodený v roku 1976, pracuje ako vedeckovýskumný pracovník v Ústave pamäti národa. Venuje sa dejinám Slovenska v 20. storočí, predovšetkým obdobiu prvej Slovenskej republiky. Publikoval viac ako 40 štúdií doma a v zahraničí, je autorom vyše desiatky monografií a zostavil niekoľko zborníkov, napríklad Malá vojna v marci 1939 a jej miesto v pamäti národa.

  1. Slovenská republika (1939 – 1945)
  2. Slovenské národné povstanie 1944