Žánre Tvorba národov - Literárny kútik

Tvorba národov – Edícia vydavateľstva Slovenský spisovateľ vychádzajúca približne od druhej polovice päťdesiatych do druhej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

  1. Strašidlá najstrašnejšie
  2. Strašidlá na dobrú noc
  3. Moje najmilšie strašidlá